Kenmerken

De Vier

Leverancier en installateur van horeca,- en koelapparatuur in de ruimste zin van het woord

Producten en diensten

 • Flexibele & technisch vooruitstrevende ontwerpen
 • Betrouwbaar
 • Van prijskrakers tot topkwaliteit

Werkwijze

 • Nauwe samenwerking met klanten en leveranciers
 • In ontwerpen rekening houden met gezondheid, veiligheid en milieu
 • Putten uit een uitgebreid kennissysteem
 • Aanmoedigen van persoonlijke creativiteit
 • Vaardigheden van medewerkers ontwikkelen d.m.v. opleiding en cursussen

Doel

 • Tevreden klanten
 • Goede resultaten, zowel individueel als team
 • Gemotiveerde medewerkers
 • Gevraagd worden voor vervolgopdrachten